- v ý p r e d a j -

úplný výpredaj posledných printov a pohľadníc + zopár vecí v zľave