Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci vyhlasuje, že poskytnuté údaje budú v zmysle európskeho nariadenia o ochrane osobých údajov (GDPR) použité výhradne v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a budú spracované výlučne za účelom realizácie dodania tovaru. Je nevyhnutné, aby kupujúci predávajúcemu tieto údaje poskytol, v opačnom prípade nie je možné uzatvoriť zmluvu ani dodať tovar. Predávajúci sa zaväzuje požadovať od kupujúceho len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné k uzavretiu zmluvy a následného dodania tovaru (meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo). Zároveň sa zaväzuje, že poskytnuté údaje nebude následne používať na zasielanie ponúk, reklamy a na žiadne iné účely a ani poskytovať tretím osobám s výnimkou prepravnej služby, ktorou je v tomto prípade Slovenská pošta, a.s. Tieto údaje sú z archivačných dôvodov uchovávané po dobu 10 rokov vo forme faktúr.

Táto stránka tiež zaznamenáva súbory cookies, ktoré prispievajú k lepšiemu zobrazovaniu stránky. So súbormi cookies súhlasíte pri prvej návšteve stránky kliknutím na tlačidlo „povoliť“. Môžete si tiež vybrať, či chcete okrem základných súborov povoliť aj ostatné súbory cookies.

Pri prihlásení do odberu newslettera sa zákazník alebo návštevník stránky dobrovoľne prihlasuje na odber mailov, maximálne 3x do mesiaca, a to zadaním svojej e-mailovej adresy. Prihlásenie je platné po dobu piatich rokov. Odberateľ sa môže kedykoľvek dobrovoľne z tohto odberu odhlásiť, a to na odkaze, ktorý sa nachádza v spodnej časti každého newsletteru, označenom ako „odhlásiť sa z newsletteru“.